Daginstitutionen Hvissingegården ligger i naturskønne omgivelser i Hvissinge. Institutionen består af tre afdelinger. Broager, Spurvebo og Gården.

Broager og Spurvebo er vores juniorhuse. Der har vi to grupper med de yngste vuggestuebørn og en gruppe som består af ældste vuggestue børn og de yngste børnehavebørn.

Gården er vores senior-børnehus eller ældrebørnshus og modtager børn fra både Broager og Spurvebo. Der er børnene delt op i mellemgruppe og store gruppe (de kommende SFO/skole børn).

De aldersopdelte børnegrupper i husene, giver mulighed for at målrette vores faglighed og pædagogiske praksis i et lege- og læringsmiljø, der styrker børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Strukturen tilgodeser bl.a. at vores yngste børnehavebørn forbliver i et mindre fællesskab. Børnene får mulighed for at styrke deres selvværd og selvtillid yderligere med oplevelse af mestring og udfoldelse, og dermed styrkede kompetencer, når de begynder i det større fællesskab, der er i en børnehave.

Samtidig giver strukturen mulighed for, at de kommende skolebørn er samlet i et hus, hvor vi arbejder ud fra et årshjul i forhold til overgang til SFO/skole.

Vi har et tæt samarbejde mellem husene, som er med til at skabe en tryg tilknytning, når børnene begynder på Gården.

Desuden skaber strukturen fleksibilitet i forhold til, at mellemgrupperne i alle tre huse kan svinge i børnetal efter behov. 

Hvissingegårdens kerneværdier

Hvissingegårdens pædagogiske arbejde bygger på kerneværdierne: anerkendelse, nærvær, fordybelse og tryghed/omsorg.

Børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse sker i de daglige rutiner, leg og aktiviteter i et æstetisk læringsmiljø, som er organiseret af engagerede voksne med høj faglighed.

Forældresamarbejde:

Samarbejdet mellem forældre og institutionen skabes ved anerkendende kommunikation og gensidig respekt. Forældrene har det største kendskab til eget barn og medarbejderne har det største kendskab til børnegruppen og barnets trivsel i institutionen.

Mestring og udfoldelse:

Mestring og udfoldelse er kerneopgaver i Glostrup Kommune. Mestring og udfoldelse handler om livsduelighed, hvor børnene danner identitet, udvikler selvværd samt værktøjer, der gør dem i stand til at mestre eget liv og udfolde sig i mødet med den verden de lever i.

 

 

Normering og personale 

Vi har en normering, hvor fordelingen mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere er  omkring 70% pædagoger og 30% pædagogmedhjælpere. Samtidigt er vi en uddannelsesinstitution, og det betyder, at vi har pædagogstuderende i en eller flere af vores afdelinger. Vi er en stabil personalegruppe som lægger vægt på høj faglighed, kompetente og engagerede medarbejdere i alle stillinger.