Ledelsen består af:

  • Hanne Wassmann er Institutionsleder 
  • Tony Lindqvist er daglig pædagogisk leder i afd. Gården.
  • Tina Christophersen er daglig pædagogisk leder i afd. Spurvebo
  • Tina Rosengren er souschef og daglig pædagogisk leder i afd. Broager.

Vi mødes en gang om ugen 

I ledelsen har vi faste møder en gang om ugen, hvor vi drøfter den daglige drift, økonomi og udvikling.  Institutionslederen har det overordnede ansvar for Hvissingegården og det overordnede ansvar for institutionens ledelse. Det indebærer: strategisk ledelse, administrativ ledelse, personale ledelse og pædagogisk ledelse.  

Institutionslederen samarbejder med pladsanvisningen og uddeler pladser mellem afdelingerne i forhold til afdelingernes kapacitet. 

Souschef varetager institutionslederens opgaver ved institutionslederens fravær. 

 

De pædagogiske ledere har ansvaret for den daglige drift i afdelingerne 

Den daglige pædagogiske leder har ansvaret for den daglige drift i hver afdeling i forhold til børn, forældre og personale.  Det indebærer, at de skal skabe de bedst mulige rammer og forudsætninger for det pædagogiske arbejde i afdelingen, samt organisering af arbejdet både i forhold til personale og samarbejdet med forældre.