Valg til forældrebestyrelsen 

Valg til bestyrelsen foregår på forældremødet, der afholdes om foråret. Konstituering og rollefordeling i bestyrelsen sker på det første møde efter valget, og vi følger gældende regler for bestyrelser, jf. Glostrup Kommunes styrelsesvedtægt. 

Sådan er bestyrelsen sammensat 

Hvissingegårdens bestyrelse består af fem forældrerepræsentanter og to suppleanter. Institutionslederen er bestyrelsens sekretær. 

 

Så ofte er der møder 

Bestyrelsen afholder 4-6 møder årligt. Udover de faste bestyrelsesmedlemmer deltager suppleanterne i alle møder, dog uden at have stemmeret. Souschefen deltager også på møderne, også uden stemmeret. 

 

Dagsorden og referat  

  • Institutionslederen og formanden for bestyrelsen fastlægger datoer for alle møderne.
  • Institutionslederen sender dagsorden ud til bestyrelsen via mail ca. 7 dage før mødet.
  • Referatet bliver sendt ud til bestyrelsen via mail efter mødet, og det skal herefter godkendes.
  • Når referatet er godkendt, bliver det lagt ud på Tabulex og sendt til Center for Dagtilbud og skole.