Pige der maler

Velkommen til Hvissingegården

Daginstitution Hvissingegården er en institution som er delt op i tre afdelinger. Broager, Spurvebo og Gården.

Broager og Spurvebo er vore juniorhuse, hvor vi tilbyder plads for børn i alderen 0 år og op til ca. 3,3 år.

Gården er vores Storbørnshus, hvor vi tilbyder plads for børn i alderen ca. 3,3 til 6 år.

Beslutning om hvornår børnene fra Broager og Spurvebo rykker over på Gården tager udgangspunkt i det enkelte barns udvikling, nærmeste udviklingszone og børnegruppen.

Vi har fokus på det gode børneliv som bl.a. indebærer anerkendende og inkluderende tilgang til børn og voksne, børnenes medbestemmelse og mulighed for at være med til at forme deres dag i institutionen, sund økologisk kost, motion og gode overgange.